Rejsevaccinationer

Tyfus (Salmonella typhi)

Sygdom:

Tyfus er betegnelsen for infektion med bakterien Salmonella typhi. Nogle personer er såkaldte ”bærere”, og udskiller til stadighed bakterien i afføringen.

Smitte sker primært ved indtagelse af forurenede fødevarer, men kan også ske direkte fra person til person. Smitte med tyfus sker hyppigst inden for husstande. Risikoen for at blive smittet er derfor størst for rejsende, der bor og spiser lokalt.

Det Indiske subkontinent er det område, hvor hyppigheden af tyfus hos lokalbefolkningen er højest. De fleste tilfælde af tyfus i Danmark ses hos indvandrere, der har været på familiebesøg i Indien eller Pakistan. Risikoen for den almindelige rejsende til andre områder er formentlig lille.

Tyfus er imidlertid en alvorlig infektion og ubehandlet er dødeligheden på 20-30%. Ved korrekt behandling med antibiotika er dødeligheden <1%, men på verdensplan er der stadigt stigende problemer med udvikling af resistens (Tyfus bakterier som er modstandsdygtige overfor antibiotika).

Vaccine:

Der er to forskellige vacciner på det danske marked Typhim Vi® og Vivotif®.

Injektion: Typhim Vi® er en polysakkarid vaccine baseret på Vi-antigenet, som er specifikt for S. typhi. Vaccinen kan gives til voksne og børn >2 år og giver en relativ beskyttelse på 70% i op til 3 år.

Kapsler: Vivotif® består af tre enterokapsler, som hver indeholder 2 mia. levende, svækkede tyfus-bakterier (Salmonella typhi Ty21a). Dosis er 1 kapsel, som sluges hele, én time før et måltid dag 1, 3 og 5. Der må ikke tages antibiotika samtidig eller op til 3 dage efter sidste dosis.

Det anbefales at vaccinen kun gives til børn >5 år.

Medfødte eller erhvervede immundefekter samt mave-tarminfektion er en kontraindikation mod vaccination.

Vivotif® giver en relativ beskyttelse på 70% mod tyfus. Ved ophold i endemisk område anbefales revaccination hver 3. år. I modsætning til Typhim Vi® giver Vivotif® også en hvis beskyttelse mod paratyfus.

Vaccination mod tyfus anbefales til:

-Indvandrere på besøg hos slægt og venner uanset varighed af rejsen.

-Udstationerede og rygsækrejsende med længerevarende ophold (> 4 uger) i endemiske områder.

-Rejsende til Indien, Sri Lanka, Pakistan og Nepal ved ophold >2 uger.

Vaccination kan overvejes ved:

-Korterevarende rejser til det Indiske subkontinent.

Skal du ud og rejse? Læs mere og få generelle råd om sygdomme og rejser på Statens Serum Instituts hjemmeside rejse.ssi.dk

Kære Patienter!

Det glæder os at kunne meddele, at vi den 1. November flytter til nye og moderne lokaler kun 300 meter væk.

I kan glæde jer til en bedre trappe, en større elevator og lyse lokaler.

Den nye adresse er:

Gråbrødrepassagen 9

2. sal TV

5000 Odense C

Samtidigt med flytningen skifter lægehuset navn til

LÆGEHUSET GRÅBRØDREPASSAGEN